G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție arhivă Măsura 6-2021-2

Pentru moment la ***Apel selecție arhivă-Măsura 6-2021-2*** nu avem informații. Au fost mutate la ***Apeluri de selecție arhivă*** !
Apel de selecție nr. 2 din 2021 - versiune detaliata pentru măsura M6-6B - Investitii in infrastructura locala - publicat la 17.09.2021
Apel de selecție nr. 2 din 2021 - versiune simplificată pentru măsura M6-6B - Investitii in infrastructura locala - publicat la 17.09.2021
Calendar apeluri selecție luna septembrie 2021 - 31.08.2021.
Planul de finanțare GAL Valea Budurească componenta A+ B
Fisa Masurii M6-6B Investitii în infrastructura locala
PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE GAL VALEA BUDUREASCĂ - versiunea 03 din 20.02.2019
Ghidul solicitantului aferent masurii m6-6b investitii in infrastructura locala
Cerere de finantare aferenta Masurii M6-6B Investitii in infrastructura locala - Corespondenta cu submasura 7.2 si 7.6 din National
Fisa de evaluare a criteriilor de selectie pentru Masura M6-6B - GE3.2L_1
Fisa de verificare a conformitatii cererilor de plata pentru Masura M6-6B_1
Fisa de verificare a conformitatii pentru Masura M6-6B - GE2.1L_1
Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate pentru Masura M6-6B - GE3.1L_1
Fisa de verificare pe teren pentru Masura M6-6B - GE3.8L_1
Anexa 2 Studiul de Fezabilitate_1
Anexa 3 Lista localitati din Zona Montana_1
Anexa 3 Memoriu Justificativ beneficiarii publici_1
Anexa 4 Recomandari analiza cost-beneficiu_1
Anexa 5 Contract de Finantare - C1.1–SM 7.2_1
Anexa 7 Recensamant 2011_1
Anexa 8 Potential socio economic de dezvoltare zone rurale_1
Anexa 9 Lista aglomerarilor cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme (in pericol de infringement)_1
Anexa 9 Lista localitatilor cu proiecte de investitii in apa neconforme (in pericol de infringement)
Declaratie pe propria raspundere masura M6- 6B Investitii in infrastructura locala (formular propriu GAL)
Anexa 10 Model HCL privind implementare proiect_1