G.A.L. Valea Budureasca

Apel selecție arhivă Măsura 3-2021

Pentru moment la ***Apel selecție arhivă-Măsura 3-2021*** nu avem informații. Au fost mutate la ***Apeluri de selecție arhivă*** !
Apel de selecție nr. 3 din 2021 - versiune detaliată pentru măsura M5-6A - Dezvoltarea de activități non-agricole - publicat la 20.12.2021
Apel de selecție nr. 3 din 2021 - versiune simplificata pentru măsura M5-6A - Dezvoltarea de activități non-agricole - publicat la 20.12.2021
Calendar apeluri selecție luna decembrie 2021 - 14.12.2021
Planul de finanțare GAL Valea Budurească componenta A+ B-17.12.2021
PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE GAL VALEA BUDUREASCĂ - versiunea 03 din 20.02.2019-2
Ghidul-solicitantului-pentru-masura-m56a-dezvoltarea-de-activitati-nonagricole
Fișa-pentru-măsura-m5-6a-dezvoltarea-de-activități-nonagricole
Cerere-de-finantare-pentru-Masura-M5-6A-Dezvoltarea-de-activitati-non-agricole_2
Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-pentru-Masura-M5-6A-Dezvoltarea-de-activitati-non-agricole-GE3.2L-Fisa-de-evaluare-selectie_1
Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate-aferente-Masurii-M5-6A-Dezvoltarea-de-activitati-non-agricole-GE3.1L-Fisa-de-evaluare (1)
Fisa-de-verificare-a-conformitatii-pentru-Masura-M5-6A-Dezvoltarea-de-activitati-non-agricole-GE2.1L-Fisa-de-evaluare-15.05.2020
Fisa-de-verificare-a-conformitatii cererilor de plata avans aferent Masura M5-6A-Dezvoltarea de activitati-non agricole M5_1
Fisa-de-verificare-pe-teren-GE3.8L
Angajament-privind-utilizarea-cofinantarii-private
Anexa-2-STUDIU-de-FEZABILITATE-ANEXA-B
Anexa-2-STUDIUL-de-FEZABILITATE-Anexa-C
Anexa-2-STUDIUL-de-FEZABILITATE-HG28
Anexa-2-STUDIUL-de-FEZABILITATE-HG907
Anexa-2.1-SF-Proiectii-financiare-si-indicatori-financiari-pentru-demonstrarea-criteriului-de-eligibilitate-privind-viabilitatea-economica-a-invest
Anexa-3-Model-Contract-de-Finantare-pentru-Acordarea-Ajutorului-Financiar-Nerambursabil-in-Conditiile-PNDR-2014-2020-Corespondenta-cu-submasura-6.4-din-National
Anexa-5.13-Angajament-privind-utilizarea-cofinantarii-private
Anexa-7- Lista-codurilor-CAEN-aferente-activitatilor-care-sunt-eligibile-la-finantare-Corespondenta-cu-submasura-6.4-din-National (1)
Anexa-8-Lista-codurilor-CAEN-eligibile-numai-pentru-dotarea-cladirilor
Anexa-9-Lista-zonelor-cu-potential-turistic-ridicat
Anexa-10-Lista-zonelor-cu-destinatii-eco-turistice
Anexa-11-Lista-ariilor-naturale-protejate
Anexa-12-INSTRUCTIUNI-PRIVIND-EVITAREA-CREARII-DE-CONDITII-ARTIFICIALE-IN-ACCESAREA-PNDR-2014-2020
Anexa_06.5-Declaratie-GAL