G.A.L. Valea Budureasca

Despre G.A.L. "Valea Budureasca"

TeritoriuÎn Grupul de Acțiune Locală (GAL) ”Valea Budureasca ”, suprafața acoperită este de 234,60 km2 și cuprinde un număr de 17956 locuitori (conform Recensământului populației 2011).

Amplasarea geografică a GAL ”„Valea Budureasca ”  este în apropierea orașului Ploiești, în partea de S-E a județului Prahova, predominant în zona de câmpie, iar activitatea locuitorilor este majoritar agricolă.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, dezvoltarea locală este plasată sub responsabilitatea comunității și beneficiază de sprijin FEADR, ceea ce reprezintă o modalitate de implementare care permite partenerilor locali să elaboreze o strategie de dezvoltare locală bazată pe analiza nevoilor și priorităților specifice teritoriului și care este implementată prin măsura LEADER din PNDR.

Prin abordarea locală, principiile de implementare generale obligatorii impuse de legislația europeană sunt repectate, dar obiectivele specifice locale diferă față de cele abordate prin PNDR la nivel național.

Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR, incluzând aspecte specifice care nu pot avea caracter de generalizare la nivel națion...  citește mai mult

Componența parteneriatului

PARTENERI PUBLICI
 Nr. crt Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) Obiect de activitate
 1  COMUNA CALUGARENI  Comuna Călugăreni, Judeţul Prahova  Administraţie publică
 2  COMUNA VADU – SĂPAT  Comuna Vadu – Săpat, Judeţul Prahova  Administraţie publică
 3  COMUNA FÎNTÎNELE  Comuna Fîntănele, Judeţul Prahova  Administraţie publică
 4  COMUNA TOMŞANI  Comuna Tomşani, Judeţul Prahova  Administraţie publică
 5  COMUNA COLCEAG  Comuna Colceag, judeţul Prahova  Administraţie publică
 6  COMUNA FULGA Comuna Fulga, Judeţul Prahova   Administraţie publică
  citește mai mult

Prezentarea teritoriului și a populației acoperite

Prezentarea teritoriuluiGAL VALEA BUDUREASCA este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în partea de S-E a județului Prahova, în vecinătatea oraselor Mizil, Urlati si municipiul Ploiești, fiind străbătut de numeroase drumuri județene și comunale, care împreună formează o importantă rețea de transport ceea ce facilitează accesul in teritoriu crescându-se astfel potențialul economic al zonei.

Teritoriul parteneriatului este omogen, are o suprafata de 234,60 kmp constituit fiind din urmatoarele unităţi administrativ-teritoriale ale judeţul Prahova- parteneri publici 20,69%: Comuna Calugareni, Comuna Vadu Sapat, Comuna Fantanele, Comuna Tomsani, Comuna Colceag, Comuna Fulga alături de ceilalți 23 membrii, care reprezinta mediul privat, societatea civila avand o pondere de 79,31 ℅ in componenta GAL.

1. Caracteristici geo-climatice si de mediu microregiunea se regaseste in zona subcolinară situată în apropierea liniei de contact dintre zona piemontană şi Subcarpaţi şi face parte din unitatea morfologică denumită Câmpia Înaltă a Ploieştilor. Clima este temperat- continentală moderată, cu ierni geroase, cu ninsori relativ abundente, cu veri calde, secetoase, primăverile sunt scurte, iar toamnele reci. Climatul este tipic de câmpie, iar din punct de vedere al etajului climatic prezintă o nuanţă de ariditate datorită influenţelor continentale. Datorită diversităţii deosebite de biotopuri si habitate, teritoriul se bucură de un bogat inventar de specii de flora si faună sălbatică din care nu lipsesc speciile rare, speciile de importanţă comunitară, in acest context menţionăm SIT-ul natural Campia Gherghitei (cod SIT, ROSPAO11). Se situează, parțial, pe teritoriul comunelor COLCEAG (0,52kmp), și FULGA (8.68kmp). În anul 2011, prin Ordinul nr.2387/2011 pentru modificarea Ord.1964/2007 a fost declarat arie naturală protejată Situl Natura 2000 Câmpia Gherghi...  citește mai mult